Uitgangspunten Osteopathie

Binnen het osteopatisch concept wordt het lichaam onderverdeeld in drie van elkaar afhankelijke systemen:

De onderlinge relaties kunnen worden gevonden in het mechanisch, neurologisch en circulatoir gebied en via de omhullende vliezen. Het is dus goed mogelijk, dat de Osteopaat op een plaats gaat behandelen waar geen klachten bestaan.